ശാസ്ത്ര മേഖലയില്‍ സ്ത്രീകളെ കൂടുതല്‍ നിയമിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങി കമ്പനികള്‍

സയൻസ്, ടെക്നോളജി, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മാത്തമാറ്റിക്സ് (എസ്ടിഇഎം) അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള തൊഴിലുകളിൽ സ്ത്രീകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. സാങ്കേതിക നവീകരണത്തിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും ടാലന്‍റ് പൂൾ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കും. ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായി പല കമ്പനികളും കൂടുതൽ വനിതകളെ നിയമിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

എസ്ടിഇഎമ്മിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് കമ്പനികൾ സ്കോളർഷിപ്പ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ജോലിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നവരെയും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. വേദാന്ത, പ്രോക്ടർ ആൻഡ് ഗാംബിൾ, കൊട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്ക്, ടെക് മഹീന്ദ്ര എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള മുന്‍നിര കമ്പനികൾ അത്തരം ജോലികളിൽ സ്ത്രീകളെ നിയമിക്കുന്നത് ത്വരിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രോക്ടർ ആൻഡ് ഗാംബിൾ വിവിധ സംരംഭങ്ങളിലൂടെ ലിംഗാധിഷ്ഠിത നിയമനം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തുല്യത കൈവരിക്കുന്നതിന് വ്യവസ്ഥാപരമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ പി ആൻഡ് ജി ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് പോകുകയാണെന്ന് കമ്പനിയിലെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മേധാവി പി എം ശ്രീനിവാസ് പറഞ്ഞു. ഇഷ്ടാനുസൃത പരിശീലനം, മെന്‍റർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമുകൾ, നെറ്റ്വർക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ് ഫോമുകൾ എന്നിവയിലൂടെ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ജോലി പുനരാരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിലും കമ്പനി വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.