കോവിഡ് 19; നിർദ്ദേശങ്ങളുമായി യുഎഇ ഡോക്ടർമാർ

യുഎഇ: ഇൻഫ്ലുവൻസ പോലുള്ള പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്നും സമൂഹത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗമെന്ന നിലയിൽ, പുതുവത്സരാഘോഷ വേളയിൽ സുഖമില്ലെങ്കിൽ താമസക്കാരോടും സന്ദർശകരോടും വീട്ടിൽ തന്നെ തുടരാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത് യുഎഇ ഡോക്ടർമാർ.

ഫ്ലൂ സീസൺ തുടരുന്നതിനാൽ, മറ്റുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്തമായി പരിഗണിക്കാനും തിരക്കേറിയ ഒത്തുചേരലുകളിൽ നിന്നും വേദികളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കാനും അവർ ആളുകളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

വൈറസ് ബാധയുണ്ടെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും സംശയം തോന്നിയാൽ, വൈറസിന്‍റെ വ്യാപനവും മറ്റും കുറയ്ക്കുന്നതിന് അവർ പാർട്ടികളിലും ഒത്തുചേരലുകളിലും പങ്കെടുക്കുന്നത് സ്വയം ഒഴിവാക്കണം. ഈ വിധത്തിൽ, അണുബാധയുടെ അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിനും സുരക്ഷിതമായി ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നതിനും പരസ്പരം സഹായിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു.