ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ സ്ഥിരതയോടെ അതിജീവിക്കുന്നു: ശക്തികാന്ത ദാസ്

ന്യൂഡല്‍ഹി: ആഗോള അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കും ആഘാതങ്ങൾക്കുമിടയിൽ മെച്ചപ്പെട്ട മൂലധനമുള്ള ബാങ്കിംഗ് മേഖലയുമായി ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ സാമ്പത്തികമായി സ്ഥിരത പുലർത്തുന്നുവെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ശക്തികാന്ത ദാസ്. ബാങ്കിംഗ് ഇതര സാമ്പത്തിക മേഖലയും ഈ വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹം റിസർവ് ബാങ്കിന്‍റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞു.

അന്താരാഷ്ട്ര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ വെല്ലുവിളി നേരിടുകയാണ്. ഭക്ഷണവും ഊർജ്ജ വിതരണവും ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്. കടബാധ്യത പല വികസ്വര വിപണികളെയും വികസ്വര സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളെയും ഉറ്റുനോക്കുന്നു. ഈ രീതിയിൽ, ഓരോ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയും ഒന്നിലധികം വെല്ലുവിളികളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു, അതേസമയം ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഈ വെല്ലുവിളികൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിരോധം തീർക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അസാധാരണമായ ബാഹ്യ ആഘാതങ്ങളെ, പ്രത്യേകിച്ച് നീണ്ട ആഗോള രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ സ്വതസിദ്ധമായ പ്രതിരോധശേഷി സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ പ്രാപ്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. കടുത്ത സമ്മർദ്ദ സാഹചര്യങ്ങളെപ്പോലും നേരിടാൻ ഇന്ന് ബാങ്കുകൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.