സഞ്ചാരികൾക്ക് കൗതുകമായി വരയാടുകൾ; നെല്ലിയാമ്പതിയിൽ വർദ്ധന

നെല്ലിയാമ്പതി: നെല്ലിയാമ്പതിയിൽ പാറക്കെട്ടുകളോട് ചേർന്നുള്ള പുൽമേടുകൾ നിറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന വരയാടുകളുടെ (നീലഗിരി താർ) എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു. വനമേഖലയോട് ചേർന്നുള്ള തോട്ടം പ്രദേശത്തും വിനോദസഞ്ചാരികൾ എത്തുന്ന വ്യൂപോയിന്‍റുകളിലും മേയുന്ന വരയാടുകൾ സഞ്ചാരികളെയും ആകർഷിക്കുന്നു.

ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വനംവകുപ്പ് സ്ഥാപിച്ച നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ നെല്ലിയാമ്പതിയിലും വരയാടുകളുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. നെല്ലിയാമ്പതി ഹിൽടോപ്പിന് സമീപത്തെ നിരീക്ഷണ ക്യാമറയിലാണ് ആടുകളുടെ ചിത്രം ആദ്യം പതിഞ്ഞത്.

പിന്നീട് സീതാർകുണ്ട്, കേശവൻപാറ, കുരിശുമല, ഗോവിന്ദമല, വരയാട്ടുമല തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലും പിന്നീട് വനംവകുപ്പിന്‍റെ പതിവ് പരിശോധനകളിലും ഇവയെ കണ്ടെത്തി. ഇന്‍റർനാഷണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് നേച്ചർ കൺസർവേഷന്‍റെ വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ഇനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇവയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 600 മുതൽ 1,500 മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ള നീലഗിരി ബയോസ്ഫിയറിലാണ് ഇവ പ്രധാനമായും കാണപ്പെടുന്നത്.